Followers

Tuesday, May 31, 2016

മനുഷ്യന്‍ കുരങ്ങില്‍ നിന്നല്ല ഗോ ഫാതറില്‍ നിന്നാണ് പരിണമിച്ചത്


മനുഷ്യന്‍ കുരങ്ങില്‍ നിന്ന് പരിണമിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞു പരിണാമത്തെ കളിയാക്കുന്ന കോയകള്‍ക്കും സങ്കികള്‍ക്കും മറ്റും കൃത്യമായ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വ്യക്തമായ മറുപടി.... അത് പോലെ ഗോമാതവിനെ അമ്മയായി കാണാന്‍ തയ്യാറല്ലാത്ത യുക്തന്മാര്‍ക്കും സുടാപ്പികള്‍ക്കും വസ്തുനിഷ്ഠ തെളിവിലൂടെ വായടപ്പന്‍ മറുപടി.. ഈ മനുഷ്യ മുത്തച്ചന് എത്ര ലൈക്... മനുഷ്യന്‍ ഈ ഗോഫാതറിന്റെ മക്കളാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ ഈ ഗോഫാതര്‍ പരിണമിച്ചാണ് മനുഷ്യന്‍ ഉണ്ടായത് എന്ന് ഈ ഫോട്ടോ വ്യക്തമായി തെളിയിക്കുന്നു.ഫൈസ്ബുക്കില്‍ ഈ പോസ്റ്റില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ Sheifa Theenambil ഇട്ട കമന്റുകളും അതിനോടുള്ള  പ്രതികരണവും


Zubaida Idrees
Zubaida Idrees Muneer Nishar താങ്കള്‍ ഒരു ചര്‍ച്ചക്ക് തയ്യാറുണ്ടോ പരിണാമ തെളിവുകളുടെ വിഷയത്തില്‍
Sheifa Theenambil മേഡം, ഞാൻ തയ്യാറാണു. ഞാനാണെങ്കിൽ പണിയില്ലാതെ ഇരിക്കുകയും ആണു. പരിണാമം തെളിയിക്കാനാവശ്യമായ തെളിവുകൾ എന്തായിരിക്കണം എന്നാണു നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്?
Zubaida Idrees
Zubaida Idrees Sheifa Theenambil ഏഴ് മണിക്ക് മറ്റൊരു കമന്‍റില്‍ താങ്കളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടി ആവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടോ... എന്തുണ്ട് പുതുതായി കയ്യില്‍ അവ എടുത്ത് കൊണ്ട് വരിക.. ഓരോന്നായി പൊളിച്ചടക്കിത്തരാം ഒരു കൈ നോക്കുകയല്ലേ
Sheifa Theenambil
Sheifa Theenambil Zubaida Idrees ആ കമന്റ് ഞാൻ കണ്ടില്ല. അത് സാരമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. ചോദ്യം ഒന്ന്. ഒരു ജീവി ഉദാഹരണം കുരങ്ങ്. മറ്റൊന്നാകുമ്പോൾ (മനുഷ്യൻ) അത് അങ്ങനെ ആകുന്നോ എന്ന് കണ്ടു പിടിക്കാൻ എന്താണു വഴി?
Sheifa Theenambil
Sheifa Theenambil ഈ അടുത്ത് കാലത്ത് നടന്ന പ്രമാദമായ ഒരു കൊലപാതകത്തിൽ ഡി എൻ
എ ടെസ്റ്റ്‌ നടത്തണം അച്ഛനാരാണെന്നറിയാൻ എന്ന വാർത്ത കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഇങ്ങനെ പിതൃത്വം തെളിയിക്കാനാകുമോ? എങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ആകും? എത്ര തലമുറവരെ ഇങ്ങനെ തെളിയിക്കാനാകും? പിതൃത്വം മാത്രമേ ഇങ്ങനെ തെളിയിക്കാനാവൂ? മറ്റു ബന്ധങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തെളിയിക്കാനാകുമോ? ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാളുടെ പരമ്പര എവിടെനിന്നാണു തെളിയിക്കാൻ ഈ ടെസ്റ്റ്‌ സാധ്യമാകുമോ?
Zubaida Idrees
Zubaida Idrees Sheifa Theenambil അത് കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ കഥ രജിക്കാം... ഏതായാലും നാളെ കാണാം കറണ്ട് പോയത് കൊണ്ട് വല്ലാത്ത പ്രാണി ശല്യം... മഴ പെയ്തതല്ലേ
Sheifa Theenambil
Sheifa Theenambil Zubaida Idrees ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും കാലത്തെ പരിണാമാത്തിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എന്നതിനാൽ ഞാൻ ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പു നല്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തെ ആദിവാസികളാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആദിവാസി സമൂഹത്തിന്റെ മൂപ്പനാകാൻ ശ്രമികുകയാണു. പണ്ട് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒക്കെ കണക്കെടുത്താലറിയാം നിഗ്നളുടേ വാദങ്ങളുടെ ഗതി (സിനിമ) ഇന്ന് അതിന്റെ ഒക്കെ വക്താക്കളാകുമ്പോലെ പരിണാമത്തിലും നിങ്ങൾ വരും. പക്ഷെ മനുഷ്യ രാശിയുടെ അറിവു എന്ന വലിയ സ്വത്ത് അനുഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ചിലരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വാക്ക് കേട്ടു പിന്തിരിയും. അത് വിജ്ഞാന പരമായ വംശഹത്യയാണു. ഒരു വിവരം മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയാൽ എല്ലാവരെയും അതിന്റെ ഭാഗമാക്കാനാണു ശ്രമിക്കേണ്ടത്. കാരണം, അറിവുള്ളവനു ഇല്ലാത്തവനും ഒരുപോലെയല്ല.
നിങ്ങൾക്ക് പരിണാമം മണ്ണാണൊ ചക്കരയാണോ എന്നറിയില്ല എന്നെനിക്കറിയാം. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല. വിഡ്ഡിയാകാനുള്ള ചിലരുടെ അവകാശം ബ്രഹ്മനു പോലും തടുക്കാനാവാത്തതിനാൽ ബൈ
Zubaida Idrees
Zubaida Idrees Sheifa Theenambil മുകളില്‍ സൂചിപ്പിച്ച ആ പഴയ കമന്‍റ് Sheifa Theenambil അങ്ങയുടെ കയ്യിലുള്ള തെളിവുകള്‍ ഏകദേശം പൂര്‍ണമായി വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്കളുടെ ബ്ലോഗില്‍ നിന്ന്.. അത് പോട്ടെ അതിലേറെ പുതുമയുള്ള ആധികാരികതയുള്ള ഡോകിന്സിന്റെ ദ്രിശ്യവിസ്മയവും, രവി ചന്ദ്രന്റെ നാസ്ഥികനായ ദൈവവും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് .... ഇവയിലുള്ളവയല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പുതിയത്, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഞാന്‍ ഇന്നവതരിപ്പിച്ച പോലെയുള്ളതെങ്കിലും തെളിവുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവതരിപ്പിക്കുക ... ബോധ്യപ്പെട്ടാല്‍ പരിണാമം ശാസ്ത്രീയമെന്നു അംഗീകരിക്കാം... വിമര്‍ശനം അവസാനിപ്പിക്കാം.... പരിണാമത്തിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കാം ..... ഉള്ളത് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന, ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍
Zubaida Idrees
Zubaida Idrees Sheifa Theenambil ഈ കമന്‍റില്‍ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ളത് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന, ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍....... അനുബന്ധം പരിണാമം ശരിയാണ് എന്ന് താങ്കള്‍ വിശ്വസിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും കാരണം താങ്കള്‍ക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ല.. അത് ശാസ്ത്ര താല്‍പര്യം എന്നതിലേറെ താങ്കളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര താല്‍പ്പര്യങ്ങളാണ് താങ്കളെ നയിക്കുന്നത്... പ്രത്യശാസ്ത്ര താല്‍പര്യം തന്നെയാണ് ഡോകിന്സുള്‍പ്പെടെ ലോകത്തുള്ള 99% പരിണാമ പ്രചാരകരുടെതുംഅത് തന്നെയാണ്... അത് നിങ്ങളുടെ വരികളിലും മൊഴികളിലും വ്യക്തവുമാണ്..
Zubaida Idrees
Zubaida Idrees Sheifa Theenambil ശാസ്ത്രം എന്നത് രണ്ടു വിഭാഗങ്ങള്‍ ബലപരീക്ഷണത്തിനുപയോഗിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ആയുധമോ ഉപകരണമോ മാനദന്ധമോ അളവുകോലോ അല്ല... അത് മനുഷ്യന്‍റെ പൊതുസ്വത്തായി കാണേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ പരിണാമ വിശ്വാസത്തിനു ഈ രീതിയില്‍ പ്രചാരണം കിട്ടുവാനുണ്ടായ കാരണം കൃത്യമാണ്.... അതിനു പിന്നില്‍ വ്യക്തമായ പ്രത്യയശാസ്ത്ര താല്‍പര്യം തന്നെയാണ്... അതിനെ ഇന്നത്തെ രീതിയില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടാനും കാരണം പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ്. അത് കൊണ്ട് വസ്തുതാപരമായ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകള്‍ ലഭ്യമാക്കിയാല്‍ പരിണാമം സ്വീകരിക്കുന്നതില്‍ ഒട്ടും വൈമനസ്യം ഇല്ല എന്ന് അറിയിക്കട്ടെ ..
Zubaida Idrees
Zubaida Idrees Sheifa Theenambil താങ്കളുടെ ഈ https://www.facebook.com/sheifa.../posts/960808337371536... പോസ്റ്റില്‍ താങ്കള്‍ തന്നെ എടുത്ത് 'പറഞ്ഞ കാര്യം ഓര്‍ക്കുക. <<<എന്നാൽ, ഡാർവിൻ ഒരിക്കലും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല. ഡാർവിന്റെ സമകാലികനായിരുന്ന മെന്റൽ അക്കാലത്ത് തന്നെ ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് വെളിയിലിട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഡാർവിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ അത് പെട്ടില്ല.>>> മെന്ധല്‍ 1856 മുതല്‍ തന്നെ കൃത്യമായ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഹെറിഡിറ്റി എങ്ങനെ പകര്‍ന്നു നല്‍കുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ചു. എന്നാല്‍ മെന്ധലിന്റെ കണ്ടെത്തലിനു ശേഷവും ഡാര്‍വിന്‍ Pangenesis എന്ന സങ്കല്‍പ്പലോകത്താണ് തന്‍റെ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്.
Zubaida Idrees
Zubaida Idrees Sheifa Theenambil ജീവന്‍റെ കാര്യത്തിലും ഡാര്‍വിന്‍ അന്ധതയില്‍ തന്നേയായിരുന്നു. ജീവന്‍ എല്ലായിടത്തും ആവശ്യനുസാരം ആവിര്‍ഭവിക്കും എന്ന ധാരണ നിലനില്‍ക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തില്‍ ആ മൂഡധാരണയില്‍ തന്നെയാണ് ഡാര്‍വിനും തന്‍റെ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രം രൂപീകരിച്ചത്.. എന്നാല്‍ ലൂയിസ് പാസ്റ്റര്‍ തന്‍റെ സ്വന്‍നെക്ക് ഫ്ലാസ്ക് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ജീവന്‍, ഡാര്‍വിനും സമകാലികരും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പോലെ നിസ്സാരമല്ലെന്നും പൊടിയില്‍ നിന്നോ മാംസത്തില്‍ നിന്നോ ചളിയില്‍ ദാന്യങ്ങളില്‍ നിന്നോ തന്നത്താന്‍ ഉണ്ടാവില്ല എന്നും തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതകള്‍ക്ക് നിരക്കാത്തതായിരുന്നു ഡാര്‍വീനിയന്‍ പരികല്‍പ്പന..... കാലങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ പൌലോസ് യേശുവിന്റെ മതത്തെ തട്ടിയെടുത്ത പോലെ പരിണാമവിശ്വാസികള്‍ ആ രണ്ടു മഹാന്മാരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും കണ്ടു പിടുത്തങ്ങളും തങ്ങളുടെതാക്കി മാറ്റി.
Zubaida Idrees
Zubaida Idrees Sheifa Theenambil ഇവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ട രണ്ടു കാര്യങ്ങള്‍. ഒന്ന് യഥാര്‍ത്ഥ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും ഒരു വഴിക്കും, ഡാര്‍വിന്‍ മറ്റൊരു വഴിക്കുമായിരുന്നു നീങ്ങിയിരുന്നത് എന്നതാണ്. അതായത് ഡാര്‍വിന്‍ തന്‍റെ പരികല്‍പ്പന പടച്ചുണ്ടാക്കിയ കാലത്ത് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതകള്‍ക്ക് എതിരായിരുന്നു ഡാര്‍വിന്‍. ജെനിറ്റികസിന്റെ പിതാവായ ഗ്രിഗര്‍ മെന്ധലും തന്മാത്രാ ജീവ ശാസ്ത്രത്തിന്‍റ പിതാവായ ലൂയിസ് പാസ്റ്ററും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വഴിക്കും പരിണാമ വിശ്വാസത്തിന്റെ പിതാവായ ഡാര്‍വിന്‍ സങ്കല്‍പ്പലോകത്തും!!!!
Zubaida Idrees
Zubaida Idrees Sheifa Theenambil രണ്ടാമത്തെ കാര്യം താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ്. പരിണാമത്തിനു എന്ത് തെളിവാണ് വേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി... ഇവിടെ ഞാന്‍ ഗ്രിഗര്‍ മെന്ധലിനെയും ലൂയിസ് പാസ്റ്ററേയും എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഡാര്‍വിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാന്‍ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല. പത്തൊന്‍പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തില്‍ നടന്ന രണ്ടു പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും കണ്ടത്തിയ വസ്തുതകള്‍ ഇന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാതെ താല്‍പര്യപൂര്‍വ്വം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അത്തരത്തില്‍ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട വസ്തുനിഷ്ടമായ വല്ല തെളിവും പരിണാമത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുമോ? എങ്കില്‍ പരിണാമം ശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നതില്‍ സന്തോഷമേയുള്ളൂ...
Zubaida Idrees
Zubaida Idrees Sheifa Theenambil താങ്കള്‍ ഇന്നലെ പറയാന്‍ ശ്രമിച്ച പോലെ DNA എല്ലാ കോശങ്ങളിലും ഇല്ലേ?  DNA എല്ലാ കോശങ്ങളിലും വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് AGCTU എന്നീ കെമികള്‍ കോമ്പിനേഷനിലൂടെയാണ്. എല്ലാ ജൈവ പദാര്‍ത്ഥവും കോശങ്ങളാല്‍ നിര്‍മ്മിതമാണെന്നും എല്ലാ കോശങ്ങള്‍ക്കും കോശ മര്‍മ്മം ഉണ്ടെന്നും ഇതെല്ലാം ഒരേയൊരു ജൈവ സംയുക്തം പരിണമിച്ചത് കൊണ്ടാണെന്നും മറ്റും മറ്റുമുള്ള വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറി അപ്പങ്ങള്‍ (ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍) ചുട്ടെടുത്തത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല... അത്തരം വ്യഖ്യാനങ്ങളല്ലാതെ വസ്തുനിഷ്ടമായ എന്ത് ശാസ്ത്രീയ തെളിവ് കൊടുന്നാലും അത് മാറ്റുരച്ച് സ്വീകാര്യമാണ് എങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും പരിണാമം അംഗീകരിക്കാന്‍ ഒട്ടും മടിയില്ല എന്ന് അറിയിക്കട്ടെ... ഇപ്പോഴുള്ള പരിണാമ തെളിവുകള്‍ എന്നും പറഞ്ഞു എഴുന്നള്ളിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഞാന്‍ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന പരിണാമ തെളിവുകള്‍ക്കുള്ള അത്ര തന്നെ ശാസ്ത്രീയതയും വസ്തുതാപരമായ നിലനില്‍പ്പും ഉണ്ട് എന്ന് പറയട്ടെ...
Zubaida Idrees
Zubaida Idrees Sheifa Theenambil താങ്കളുടെ ആത്മാര്‍ത്ഥത മുഖവിലക്കെടുത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദീര്‍ഗ്ഗമായി പ്രതികരിച്ചത്... പരിണാമത്തിനു വസ്തുനിഷ്ഠ ശാസ്ത്രീയ തെളിവ് അവതരിപ്പിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ നിര്‍ത്തട്ടെ....
Zubaida Idrees
Zubaida Idrees Sheifa Theenambil നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ കമന്റ് അത് നിരാശയില്‍ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ചില രോധനങ്ങളാണ്... അതിനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടതില്ല എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ശാസ്ത്രമെന്ന പേരില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ അത് പ്രത്യയ ശാസ്ത്രമായിക്കൂടാ എന്ന ശാസ്ത്ര താല്‍പര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ചില പോസ്റ്റുകള്‍ ഇടാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചത്..അതിനേ അതിന്റെ ഗൌരവത്തില്‍ത്തന്നേ കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ പോസ്റ്റുകളിലൂടെ നല്‍കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ച സന്ദേശം പരിണാമവിശ്വാസത്തിനുണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്ന തെളിവുകള്‍ ഇത്രയും ബാലിശമാണെന്ന് അതിന്റെ വക്താക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ചെയ്യുക. അവര്‍ ഇത് വെറും സര്‍ക്കാസം ആണെന്ന് ധരിച്ചു പോകുന്നു... കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവിന്‍റെ പരിമിതി ആയിരിക്കാം...... ശുഭ രാത്രി നേരുന്നു...

No comments: